Những điều khoản và điều kiện ràng buộc khi sử dụng dịch vụ tại nandosrestaurant

Rate this post

Giới thiệu những điều khoản và điều kiện nandosrestaurant

các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn dùng trang web này. Các điều khoản này sẽ được áp dụng gần như và ảnh hưởng tới việc bạn sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn ko được dùng trang web này trường hợp bạn không đồng ý mang bất kỳ Điều khoản và điều kiện chuẩn nào của trang web này.

Trẻ vị thành niên hoặc những người dưới 18 tuổi không được phép dùng trang web này.

 

Quyền với trí tuệ

Khác với nội dung bạn có, theo những Điều khoản này, nandosrestaurant và / hoặc người cấp phép mang mọi các quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu có trong Trang web này.

Bạn chỉ được cấp giấy phép hạn chế vì mục đích xem tài liệu trên trang web này.

Hạn chế

Bạn được ngừng cụ thể từ mọi các điều sau đây

 

xuất bản bất kỳ tài liệu trang web nào trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
bán, tái cấp phép và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu trang web nào;
thực hiện công khai và / hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu Trang web nào;
sử dụng trang web này theo bất kỳ bí quyết nào hoặc mang thể gây hại cho trang web này;
dùng trang web này theo bất kỳ phương pháp nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người mua vào trang web này;
việc sử dụng trang web này trái mang những luật và quy định hiện hành hoặc bất kỳ bí quyết nào có thể gây hại cho trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
tham gia vào bất kỳ khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác sở hữu liên quan tới trang web này;
dùng trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.
một số khu vực nhất định của trang web này bị hạn chế truy cập bởi bạn và nandosrestaurant sở hữu thể giảm thiểu quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất kỳ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn sở hữu thể mang cho Trang Web này đều được bảo mật và bạn cũng nên giữ bí mật.

 

Nội dung của bạn

Trong những Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này, “Nội dung của bạn” sở hữu nghĩa là bất kỳ âm thanh, văn bản video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn tậu để hiển thị trên Trang web này. Bằng phương pháp hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho MacanLotto giấy phép ko độc quyền, không thể hủy ngang trên toàn thế giới để dùng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch và cung ứng nó trong hầu hết phương tiện.

Nội dung của bạn buộc phải là của riêng bạn và không được xâm nhập bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. MacanLotto bảo lưu quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi Trang web này bất kỳ khi nào mà ko cần thông báo.

 

Không bảo hành

Trang web này được cung ứng “nguyên trạng”, sở hữu hầu hết những lỗi, và MacanLotto ko thể hiện bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, liên quan tới trang web này hoặc những tài liệu mang trên trang web này. Ngoại trừ ra, không mang nội dung nào trên trang web này được hiểu là tư vấn cho bạn.

 

Trách nhiệm hữu hạn

Trong hầu hết nếu, nandosrestaurant, cũng chẳng phải bất kỳ nhân viên, giám đốc và nhân viên nào, sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ phương pháp nào liên quan đến việc bạn dùng trang web này cho dù trách nhiệm đó sở hữu theo hợp đồng hay không. nandosrestaurant , bao gồm nhân viên, giám đốc và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm gián tiếp, hậu quả hoặc đặc thù nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ bí quyết nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

 

Sự bồi thường

Bạn bằng bí quyết bồi thường cho MacanLotto mức độ tối đa và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả các khoản nợ, giá tiền, nhu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và tầm giá phát sinh trong bất kỳ cách nào liên quan tới việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong những Điều khoản này.

 

Tính hiệu lực

trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong những Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản ấy sẽ bị xóa mà ko ảnh hưởng tới các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

 

Biến thể của Điều khoản

MacanLotto được phép sửa đổi những Điều khoản này bất kỳ khi nào vì nó thấy ưng ý và bằng bí quyết sử dụng trang web này, bạn sẽ cần xem lại các Điều khoản này 1 bí quyết thường xuyên.

 

Nhiệm vụ

MacanLotto được phép chuyển nhượng và chuyển nhượng hợp đồng những quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo những Điều khoản này mà không  nên thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

 

Gần như thỏa thuận

các Điều khoản này cấu thành gần như thỏa thuận giữa nandosrestaurant và bạn liên quan tới việc bạn sử dụng trang web này, và thay thế hầu hết những thỏa thuận và hiểu biết trước đấy.

 

Luật quản lý và quyền tài phán

những Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật của Nhà nước VN , và bạn nộp cho thẩm quyền ko độc quyền của tòa án VN để giải quyết hầu hết tranh chấp.